NEN1006

De NEN1006 keuring heeft tot doel, situaties op te sporen, die in de te onderzoeken drinkwater- installatie vermeerdering van micro-organismen (met name Legionella) kunnen bevorderen.

Te denken valt aan temperatuurafwijkingen, stilstand tijden en foutieve aansluitingen. Tevens wordt door middel van deze keuring beoordeeld in hoeverre bij het gebruik van de tappunten relevante hoeveelheden inadembare aërosolen gevormd kunnen worden. De NEN 1006 bevat de eisen waaraan een drinkwaterinstallatie moet voldoen uit oogpunt van volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid. De norm wordt aangewezen in Drinkwaterbesluit en Bouwbesluit. Ook de niet-prioritaire locaties zoals kantoorpanden, gymzalen en de industrie dienen te voldoen aan de NEN 1006.

Digitale Inspectietool

De NEN 1006 keuring wordt uitgevoerd middels onze digitale inspectietool. Hiermee wordt een volledige inventarisatie verricht van alle tappunten en apparaten die zijn aangesloten op de betreffende installatie. Bij afkeurpunten worden foto’s gemaakt die middels een toelichting direct worden verwerkt in een rapportage. Tevens wordt per afzonderlijk tappunt vastgelegd of er aerosolen gevormd kunnen worden. Dit is, samen met gemeten temperaturen en keerklepbeoordelingen, in de tappuntenlijst van de eindrapportage terug te vinden.

Indien tijdens de NEN 1006 keuring blijkt dat beheersmaatregelen noodzakelijk zijn, dan worden deze vastgelegd is een beheersinstructie inclusief logboek. Het beheersplan is voor de eigenaar van de installatie het kwaliteitszorgsysteem waarmee deze in staat is de risico’s te beheersen. Het geheel wordt uitgewerkt in een NEN 1006 eindrapportage. Inhoudelijk omvat deze rapportage:

  • Beschrijving van de installatie.
  • Samenvatting van de keuring met risicobeoordeling.
  • Overzichtslijsten tappunten, toestellen en keerkleppen.
  • Technisch verbeterplan.
  • Fotorapportage
  • Analysecertificaten Legionella.

Hierbij dient ook het tekstdeel betreffende ‘meedenken in de ontwerpfase’ zoals in de flyer staat, te worden meegenomen.

Digitale inspectietool
Digitale inspectietool

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Upload hier de relevante tekeningen en/of bestanden indien beschikbaar.
    * zijn verplichte velden