NEN1006

De NEN1006 keuring heeft tot doel, situaties op te sporen, die in de te onderzoeken drinkwater- installatie vermeerdering van micro-organismen (met name Legionella) kunnen bevorderen.

Te denken valt aan temperatuurafwijkingen, stilstand tijden en foutieve aansluitingen. Tevens wordt door middel van deze keuring beoordeeld in hoeverre bij het gebruik van de tappunten relevante hoeveelheden inadembare aërosolen gevormd kunnen worden. De NEN1006 bevat de eisen waaraan een drinkwaterinstallatie moet voldoen uit oogpunt van volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid. De norm wordt aangewezen in het Drinkwaterbesluit en het bouwbesluit. Zowel prioritaire als niet-prioritaire locaties dienen te voldoen aan de NEN1006.

Digitale Inspectietool

De NEN1006 keuring wordt uitgevoerd middels onze digitale inspectietool. Hiermee wordt een volledige inventarisatie verricht van alle tappunten en apparaten die zijn aangesloten op de betreffende installatie. Bij afkeurpunten worden foto’s gemaakt die middels een toelichting direct worden verwerkt in de rapportage. Tevens wordt per afzonderlijk tappunt vastgelegd of er aerosolen gevormd kunnen worden. Dit is, samen met gemeten temperaturen en keerklepbeoordelingen, in de tappuntenlijst van de eindrapportage terug te vinden.

Indien tijdens de NEN1006 keuring blijkt dat beheersmaatregelen noodzakelijk zijn, dan worden deze vastgelegd is een beheersinstructie inclusief logboek. Het beheersplan is voor de eigenaar van de installatie het kwaliteitszorgsysteem waarmee deze in staat is de risico’s te beheersen. Het geheel wordt uitgewerkt in een NEN1006 eindrapportage. Inhoudelijk omvat deze rapportage:

  • Beschrijving van de installatie.
  • Samenvatting van de keuring met risicobeoordeling.
  • Overzichtslijsten tappunten, toestellen en keerkleppen.
  • Technisch verbeterplan.
  • Fotorapportage
  • Analysecertificaten Legionella. (Optioneel wanneer er voor wordt gekozen om monsters te nemen en te laten analyseren op de aanwezigheid van de Legionella bacterie).
Digitale inspectietool
Digitale inspectietool

Meedenken tijdens ontwerpfase

Wanneer er sprake is van nieuwbouw of een grondige renovatie is het verstandig om, de ontwerpen en eventueel het bestek, tijdens de ontwerpfase van de drinkwaterinstallatie te laten toetsen door een Legionella adviseur. Hiermee kunnen risicovolle situaties en onnodige kosten worden voorkomen. Uiteraard denken wij tijdens de ontwerpfase graag met u mee.

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Upload hier uw PDF, JPG, JPEG of PNG bestanden (max. 2mb)
    Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?