Ecologisch onderzoek

Door middel van ecologisch onderzoek breng je de planten en dieren in een gebied in kaart. Een dergelijk ecologisch onderzoek vindt om diverse redenen plaats en kan in principe altijd en overal.

 

Ecologisch inzicht begint bij de kennis van dier- en plantensoorten, bodem- en waterkwaliteit. Ecologisch onderzoek bestaat in allerlei soorten en maten. Daarom werken wij niet alleen met een breed scala van methodieken op dat vlak. Maar ook op het gebied van de analyse van de verzamelde gegevens.

 

Ecologisch onderzoek: Flora- en fauna inventarisatie

Uit de samenstelling van de flora en de fauna leiden we veel af over de kwaliteit van een bepaalde plek. En dit geldt niet alleen met het oog op natuurperspectieven, maar ook op specifiek functionele toepassingen.

Stap verder

Met onze kennis van ecologische relaties en systeemecologie gaan we nog een stap verder. Bijvoorbeeld naar de schaal van de biotopen en het landschap, en de factoren en processen die daar spelen. Zo bieden wij u een goed inzicht in de factoren en processen die u op dat schaalniveau kunt beïnvloeden. Enerzijds om bepaalde veranderingen te realiseren of anderzijds juist te voorkomen.

Grootschalig ecologisch onderzoek

Onze ecologen hebben ruime ervaring met het inventariseren van amfibieën, reptielen, vissen, vogels, zoogdieren en flora en vegetatie. Daarbij maken we gebruik van algemeen geaccepteerde en effectieve inventarisatieprotocollen. Bij het uitvoeren van ecologisch onderzoek combineren we parate kennis van soorten en biotopen met een praktische projectaanpak en slimme logistiek.

Inventarisatie van waterkeringen

De vegetatiesamenstelling op dijken kan via de beworteling de erosiebestendigheid daarvan versterken, of juist niet. Die vegetatiesamenstelling is voor een deel te sturen met gericht beheer. Daarom voeren we voor waterschappen een meerjarig onderzoek uit naar de effecten van bepaalde beheervormen op de vegetatie en op de ondergrondse bewortelingspatronen. Zo geven we u inzicht in de manier waarop u de erosiebestendigheid van dijken bevordert.

Visstandsbemonstering

Bij onze visstandsbemonsteringenwerken we op een optimaal diervriendelijke manier, met steek- en sleepnetten en met elektrovisserij. Vaak doen we dit in samenwerking met een gespecialiseerd bedrijf. Hiermee krijgt u niet alleen inzicht in de soortensamenstelling, leeftijdsopbouw en conditie van vispopulaties. Maar ook in de stand van zaken van beschermde vissoorten onderzoeken. Zo bieden wij u de meest effectieve en diervriendelijke manier om een goed inzicht te krijgen in de kwaliteit van het leefmilieu van het oppervlaktewater.

Vleermuizen

Vormt de aanwezigheid van vleermuizen een belemmering voor uw project? Dit onderzoeken wij voor u op basis van het op vleermuizen afgestemde, landelijk geldende protocol. U ontvangt een gedegen advies over wat dit betekent voor uw project. We stellen daarin indien nodig aanpassingen voor, zodat de uitvoering door kan gaan. Ook verzorgen we de ecologische begeleiding.

Onze ecologische expertises

In veel gevallen biedt verkennend onderzoek (de ecologische quickscan) voldoende informatie om een ecologisch advies te kunnen geven. Soms kan nader onderzoek echter vereist zijn. Daarbij werken wij volgens een ecologisch protocol.

Aanvullende type ecologische onderzoeken:

  • Inventarisatie van waterkeringen
  • Grootschalig ecologisch onderzoek
  • Visstandsbemonstering
  • Vleermuizen onderzoek

Gerelateerd nieuws

27.01.22

Natuurbruggen: gaan mens en dier samen?

Nederland beschikt over meer dan 70 natuurbruggen, waarvan er een aantal is opengesteld voor mensen. Leuk voor ons, maar wat betekent dit voor het gebruik en passeergedrag van de dieren? Hoewel deze vraag in binnen- en buitenland nog maar beperkt…

10.03.21

Batwoman Floor zet vleermuis in de spotlight

Zodra we de lente ruiken, ontwaken de vleermuizen uit hun lange winterrust. Voor ecoloog Floor Reijngoudt het startsein om er in de nachtelijke uren weer op uit te trekken. Vanuit een ongekende passie voor vleermuizen bewaakt ze het ecologisch belang…

23.12.21

Route naar nieuwe dassenburcht in Heerlen

Dassenverhuizingen zijn zeldzaam in Nederland. Toch moest er in Heerlen voor de das een ander thuis worden gevonden. Reden: ontwikkelingen binnen een bedrijventerrein. RPS zette met aannemer Cerfontaine en stichting Das & Boom de schouders onder de realisatie van een…

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Upload hier uw PDF, JPG, JPEG of PNG bestanden (max. 2mb)
    Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?