Dieselmotorenemissie (DME)

De emissie (uitstoot) van dieselmotoren bevat kankerverwekkende (roet)deeltjes. U wilt blootstelling aan dieselmotorenemissie daarom voorkomen of terugbrengen tot een zo laag mogelijk niveau. Wij ondersteunen uw organisatie bij het identificeren, meten, analyseren en beheersen van de blootstelling aan dieselmotoremissie. Samen met TNO hebben wij die analysemethoden vergeleken en beoordeeld. U bent dus verzekerd van de hoogste kwaliteitsnormen.

Blootstellingrisico in beeld
Het in kaart brengen en beheersen van het blootstellingrisico van dieselmotoren is specialistenwerk.
Wij ondersteunen u bij het:

  • Inventariseren van risicofactoren en mogelijke gevolgen
  • Verrichten van actieve en passieve luchtmetingen
  • Rapporteren en toetsen aan de grenswaarde conform NEN-EN 689
  • Opstellen van praktisch plan van aanpak
  • Implementeren van beheersmaatregelen

Uitslag binnen een dag
Wij beschikken over een dieselmotorenemissie-analyser. Daarmee bieden we u binnen 24 uur een spoedanalyse aan. Zelfs resultaten op dag van aanlevering behoren tot de mogelijkheden.

Hoogste kwaliteitsnormen
Als maat voor de blootstelling aan dieselmotorenemissie wordt de concentratie elementair koolstof in de respirabele fractie gebruikt. Voor het bepalen van elementair koolstof zijn verschillende analysemethoden ontwikkeld.
In samenwerking met TNO is een vergelijkend onderzoek verricht naar de kwaliteit van deze analyses. Uit dat onderzoekt blijkt dat de door RPS gehanteerde NIOSH 5040 methode (samen met de ASTM methode) de beste resultaten vertoont.

 

 

Werkt u met (gevaarlijke) stoffen? Dan wilt u de gezondheidsrisico’s voor uw medewerkers in kaart brengen. Wij beschikken over de meest moderne apparatuur en ervaren laboranten voor chemische analyses. U krijgt snel inzicht of er binnen uw omgeving concentraties aanwezig zijn die boven of onder de grenswaarde liggen.

> Chemische analyses

DIESELMOTORENEMISSIE (DME)