Waterbouw en waterveiligheid

Een vernuftig stelsel van keringen, waterwegen en kunstwerken is onmisbaar in onze strijd tegen het water. Als partner van waterschappen, aannemers en Rijkswaterstaat geven wij dagelijks invulling aan regionale en landelijke projecten die Nederland veiliger maken tegen overstromingen.

Duurzaam en innovatief

Bij het beheer van uw waterkeringen spelen efficiënt en kosteneffectief beheer een steeds dominantere rol. Uiteraard kiest u voor duurzame en innovatieve oplossingen bij de inrichting van uw infrastructuur. Maar de middelen om te investeren worden beperkter. Voor welke kwaliteitseisen gaat u? Wat besteedt u uit en waar legt u prioriteit?

3D visualisaties

Hoe komt uw toekomstige kadeverbetering eruit te zien? Met hulp van het programma Infraworks bouwen de teams van RPS vlot een 3D-model op. Dit gebeurt onder andere vanuit bestaande gegevens, zoals GIS- en CAD-data. Ook landmeetkundige data draagt bij aan het opstellen van het model. Naast het maken en presenteren van modellen voeren zij verschillende soorten analyses uit. Zo krijgen onze klanten en betrokkenen uit de omgeving een gesimuleerd beeld van hoe het eindresultaat er in real life uit komt te zien. Dit kan helpen om in de conceptfase van een project de juiste ontwerpbeslissing te kunnen nemen en meer draagvlak te creëren.

Verantwoord beheer

Als het gaat om het optimaal managen van uw assets helpen wij u aan de juiste route. Daar waar de uitdagingen het grootst zijn, komt de infrastructurele kracht van onze adviseurs naar voren. U kunt bij ons terecht voor verantwoord ontwerp, beheer en onderhoud van uw waterkeringen. Het inwinnen en verwerken van geodata in slimme informatie- en beheersystemen vormt één van onze kernactiviteiten.

Integrale aanpak

Dagelijks zijn we betrokken bij het ontwerp van dijken, kades, vaarwegen en kunstwerken. Ook voeren we inspecties en toetsingen uit. In het publieke belang en vaak samen met aannemers. Een integrale oplossing? Graag! We schakelen snel door naar onze adviseurs van kabels en leidingen, landmeten, ecologie, landelijke inrichting of waterbodem.

Korte lijnen

Bij ons bent u verzekerd van compacte projectteams die zorgen voor korte lijnen in de communicatie. Opereren als verlengstuk van uw organisatie of op afstand? U krijgt één aanspreekpunt. Daarmee is een flexibele en persoonlijke aanpak gewaarborgd. Uiteraard mag u ervan uitgaan dat de techniek voor ons geen geheimen kent. We maken het verschil door goede communicatie en wisselwerking met de omgeving. Zo houdt u grip op de situatie.

Aandacht voor omgeving

Gedegen omgevingsmanagement ligt aan de basis van deze aanpak. Wij sturen erop aan direct vanaf de planvorming met uw (toekomstige) beheerder(s) en gebruikers in gesprek te gaan. Daarmee komen alle gebiedskennis, ervaringen en wensen samen. Zo voorkomt u niet alleen conflicten en oplopende uitvoeringskosten, maar bouwt u ook aan duurzame relaties.

Kennisdeling

Door kennisuitwisseling zijn wij altijd op de hoogte en betrokken bij de laatste ontwikkelingen. Als partner van Rijkswaterstaat zijn wij bijvoorbeeld aan de voorkant nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe toetsinstrument WBI. Ook hebben we deelgenomen in VNK2 en bij de kennisontwikkeling van de LTVRW2015.

ROS-waterbouw-en-waterveiligheid-2
ROS-waterbouw-en-waterveiligheid-2

Sandor de Kluizenaar - Teamleider

‘Als partner van waterschappen, aannemers en Rijkswaterstaat geven wij dagelijks invulling aan regionale en landelijke projecten die Nederland veiliger maken tegen overstromingen.’

RPS-Sandor-de-Kluizenaar---Teamleider-2

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Upload hier de relevante tekeningen en/of bestanden indien beschikbaar.
    * zijn verplichte velden